top of page
Looking For You Website Banner.png

WE ARE LOOKING FOR YOU!

We extend an open invitation to all patients and healthcare professionals to our 3 hour WORKSHOP held by our development partner MADE.

Klokstraat 12a, B—2600 Antwerpen https://www.haveitmade.be

We have developed this workshop to empathise with the (in)direct needs - goals - pains - gains of our key stakeholders. We would like to explore and define the key user-desired and technically-feasible design opportunities to create the best possible medical device post breast surgery.

Would you like to contribute and support the development of a medical device made to improve woman’s health post breast surgery?

Please consider participating.


Did you have Breast surgery recently? Medical related or Aesthetically?

open Patient Workshop  ( Date to be determined)

Register here

 

 

Are you a Healthcare professional working on Breast surgery? 

HCP Workshop: A Calendly link for 1 hour-1on1 interviews during W44 & W45.

The link allows Surgeons & Nurses to book a slot according to personal availability.

 

Calendly page available here. 

Your valuable input will not be unnoticed, a adequate compensation is provided

 

____________________________________________________________________________________________

WE ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!

Wij nodigen alle patiënten en gezondheidswerkers uit voor onze 3 uur durende WORKSHOP, gehouden door onze ontwikkelingspartner MADE.

Klokstraat 12a, B-2600 Antwerpen https://www.haveitmade.be

We hebben deze workshop ontwikkeld om ons in te leven in de (in)directe noden - doelen - pijnen - winsten van onze belangrijkste stakeholders. We willen de belangrijkste gebruikerswensen en technisch haalbare ontwerpmogelijkheden verkennen en definiëren om het best mogelijke medische hulpmiddel na een borstoperatie te creëren.

Wilt u bijdragen en de ontwikkeling ondersteunen van een medisch hulpmiddel om de gezondheid van vrouwen na een borstoperatie te verbeteren?

Overweeg dan om deel te nemen.

Heeft u onlangs een borstoperatie ondergaan? Medisch gerelateerd of esthetisch?

Open Patiënten workshop (Datum nog te bepalen)

Schrijf u hier in

Bent u een professional in de gezondheidszorg die werkt aan borstchirurgie? 

HCP Workshop:  Een Calendly link voor 1 uur-1op1 gesprekken tijdens W44 & W45.

Via de link kunnen chirurgen & verpleegkundigen een slot boeken op basis van persoonlijke beschikbaarheid.

Calendly pagina hier beschikbaar. 

Uw waardevolle inbreng blijft niet onopgemerkt, een passende vergoeding is voorzien

bottom of page